Α' Παθολογική

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 2ος Όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 32 Κλίνες

 

Η Διεύθυνση έχει προσανατολίσει το ενδιαφέρον της κλινικής σε Λοιμωξιολογικά, ογκολογικά και αιματολογικά περιστατικά, καθώς και στη διαχείριση μεταβολικού συνδρόμου, υπέρτασης και ηπατολογικών ασθενών.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Βιβλιογραφική ενημέρωση.

Συζήτηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Παρουσίαση-διαφοροδιάγνωση ενδιαφερόντων περιστατικών.

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Παθολογίας.