Λοιπά Τμήματα

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του Νοσοκομείου. Η λειτουργία τους συνδράμει ουσιαστικά στην προσφερόμενη από το Ίδρυμα παροχή υπηρεσιών υγείας, στην αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών, καθώς και στην πρωτοποριακή σε πολλές περιπτώσεις ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.