Αιμοδυναμικό

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Παλαιά Πτέρυγα, 3ος όροφος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288656Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές εξετάσεις της σύγχρονης καρδιολογίας, όπως στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων, ηλεκτρικές καταλύσεις αρρυθμιογόνων εστιών και τοποθετήσεις βηματοδοτών.