Διαγνωστικά Τμήματα

Τα Διαγνωστικά Τμήματα του Ιδρύματος διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και διενεργούν πληθώρα διαγνωστικών και επεμβατικών εξετάσεων.

 

 

Εικόνα: