Αυτόλογη Προκατάθεση Αίματος

Αυτόλογη Προκατάθεση Αίματος

 

Η αυτόλογη προκατάθεση αίματος βρίσκει εφαρμογή προεγχειρητικά σε περιπτώσεις προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, εφόσον η κατάσταση της υγείας του ασθενή του το επιτρέπει.
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιοσδήποτε από εμάς ή το συγγενικό μας περιβάλλον μπορεί να βρεθεί στη θέση να χρειαστεί αίμα.
 

ΑΙΜΑ, το οποίο ούτε αγοράζεται ούτε παράγεται.

Μόνο προσφέρεται.

Είναι ζήτημα ζωής.

Ζήτημα που σήμερα αφορά κάποιον άλλον.

Αύριο; Αύριο μπορεί να αφορά κάποιον δικό μας.

Αναλογιζόμενοι ότι για να αιμοδοτήσει κάποιος 3-4 φορές το χρόνο χρειάζονται 3 περίπου ώρες από τις 8.760 ώρες του έτους είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο χρόνος που απαιτείται για ένα τόσο μείζον θέμα είναι ελάχιστος.

Σας περιμένουμε λοιπόν στο χώρο μας, προκειμένου να προσφέρετε κι εσείς στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

 

 

Εικόνα: