Εξετάσεις που γίνονται σε κάθε αιμοληψία

Εξετάσεις που γίνονται σε κάθε αιμοληψία

  • Μέτρηση αιμοσφαιρίνης.
  • Μέτρηση των τρανσαμινάσων (ALT, AST).
  • RPR (δοκιμασία για συφιλίδα).
  • Έλεγχος αντισωμάτων για τους ιούς ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C, HIV1,2 και HTLVΙ, ΙΙ.
  • Ομάδα αίματος και Rhesus.
  • Ενίοτε ανίχνευση άλλων αντισωμάτων. Στους εθελοντές αιμοδότες κάθε 3 αιμοληψίες γίνεται και μέτρηση Fe, φερριτίνης προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του αιμοδότη.


Εικόνα: