Εξετάσεις που γίνονται σε κάθε αιμοληψία

Εξετάσεις που γίνονται σε κάθε αιμοληψία

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης.

Μέτρηση των τρανσαμινάσων (ALT, AST).

RPR (δοκιμασία για συφιλίδα).

Έλεγχος αντισωμάτων για τους ιούς ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C, HIV1,2 και HTLVΙ, ΙΙ.

Ομάδα αίματος και Rhesus.

Ενίοτε ανίχνευση άλλων αντισωμάτων. Στους εθελοντές αιμοδότες κάθε 3 αιμοληψίες γίνεται και μέτρηση Fe, φερριτίνης προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του αιμοδότη.

Εικόνα: