Τι είναι η αιμοδοσία;

Τι είναι η αιμοδοσία;

Η αιμοδοσία είναι μια ιατρική διαδικασία που έχει ιατρική ένδειξη και η οποία συνιστάται στη λήψη από το δότη αίματος ή συστατικών του με σκοπό τη χορήγησή τους στο λήπτη. Τα στοιχεία του αίματος είναι τα εξής:

  • Ερυθρά αιμοσφαίρια, για αναιμία ή απώλεια αίματος.
  • Αιμοπετάλια, για την αιμορραγία ή την παρεμπόδιση αιμορραγίας, όταν ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι χαμηλός.
  • Πλάσμα, που παρέχει πρωτεΐνες μαζί με θρομβωτικούς παράγοντες.


Εικόνα: