Ανοσολογικό

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Παλαιά Πτέρυγα, 1ος όροφος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288383


  • Οροδιαγνωστικές εξετάσεις (ASTO, Widal, Wright, Monotest, Letest, VDRL κ.λ.π.).
  • Ανοσοσφαιρίνες ( A,G,M,E και άλυσος), συμπλήρωμα(C3, C4).
  • Αντισώματα έναντι Ιών (RUBELLA, CMV, E.B., έρπητα I και II), παρασίτων (τοξοπλάσματος, εχινοκόκκου, αμοιβάδας, Leismania).
  • CRP και Ratest (ποσοτικά)

Εικόνα: