Παράδοση-Παραλαβή Διοίκησης ΝΙΜΤΣ

  • Στις 30 Ιουνίου 2016, ώρα 10 π.μ πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό προαύλιο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Γενικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου από τον Υποστράτηγο Ιωάννη Αγγελάκα στον Ταξίαρχο Γεώργιο Γιαννακό, παρουσία του Β΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ κου Αλέξανδρου Οικονόμου, του εκπροσώπου του κου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αντιστρατήγου ε.α κου Άγγελου Παπαλεξόπουλου, του Υπαρχηγού της ΕΛΑΣ κου Ιωάννη Διαμαντόπουλου, του Αντιστρατήγου κου Δημητρίου Ζαφειρόπουλου, εισαγγελέως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, του Υποστρατήγου οικονομικού Δημητρίου Χατζή, Δντη ΔΟΙ/ΓΕΣ, του Υποστρατήγου οικονομικού Ζαχαρία Πρασσάκη Γενικού Δντη ΓΔΟΣΥ, του Ταξίαρχου Παναγιώτη Κοτιλέα, Δντη ΔΥΓ/ΓΕΣ, του Ταξίαρχου Παναγιώτη Τάκου, Δντη ΑΣΥΕ, πολλών Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών, του κοσμήτορα του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των Αθηνών, της Προέδρου των Εφετών της Αθήνας και πλήθους προσκεκλημένων. Σε μια σεμνή και απέριττη τελετή στην οποία προηγήθηκε δέηση και αναγνώσθηκαν οι Ημερήσιες Διαταγές του παραδίδοντος Γενικού Δντη Υποστρατήγου Ιωάννη Αγγελάκα και του παραλαμβάνοντος Γενικού Δντη του Νοσοκομείου Ταξίαρχου Γεωργίου Γιαννακού ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών πλακετών στον απερχόμενο Δντη εκ μέρους του ΝΙΜΤΣ από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου Αντιστρατήγου ε.α κ. Χαράλαμπου Μπουκοβάλα, εκ μέρους του Α/ΓΕΣ από τον Β΄Υ/ΓΕΣ και εκ μέρους του Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας,από τον Πτέραρχο κο Γρηγόρη Πρεζεράκο.Η τελετή έκλεισε με λιτή διεξίωση στο χώρο του προαυλίου.Ευχόμαστε καλή δύναμη στον νέο Διευθυντή και να σταθεί κι εκείνος αντάξιος του μεγάλου έργου του απερχόμενου Διευθυντή.