Άτυπη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Την Τρίτη 24 Οκτ 2017, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε άτυπα το ΝΙΜΤΣ. Ενημερώθηκε για την αποστολή του Νοσοκομείου, τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και τα προβλήματα τα οποία απασχολούν το Νοσοκομείο. Το ΝΙΜΤΣ έχει ως κύρια αποστολή την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς και της ΕΛΑΣ, και στο απόστρατο στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τα μέλη των οικογενειών αυτών και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.