ΔΙΑ/ΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ