Δραστηριότητες

75 χρόνια Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

75 χρονια λειτουργίας

Παράδοση-Παραλαβή Διοίκησης ΝΙΜΤΣ

Στις 30 Ιουνίου 2016, ώρα 10 π.μ πραγματοποιήθηκε...

Επίσκεψη στο ΝΙΜΤΣ από τον προστάτη των καρκινοπαθών

Επίσκεψη τιμίας κάρας του προστάτη των καρκινοπαθών

Σελίδες