ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Επιμελητών Β΄ κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία