Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων Επιμελητών Β΄ κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι

Ορκωμοσία Ιατρικού Προσωπικού

Νέα Αναισθησιολόγος Κλάδου ΕΣΥ στο ΝΙΜΤΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά λόγω διενέργειας απογ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΜΤΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ