Ανακοινώσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Προκήρυξη 4 θέσεων Επιμελ. Β΄ κλάδ. ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Εκσυγχρονισμός των Χώρων Παρασκευής Γευμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΛ. ΜΕΤΑΦ. ΚΑΤΑΣΤΡ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΓ. Νο 25/2021 (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 136599) ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΤΡ.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ