Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΜΤΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.5
ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.5 ΚΙΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΜΤΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΗΣ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΜΤΣ

ΗΚΕΛΥ - Αλλαγή URL

Αλλαγή διεύθυνσης ΗΚΕΛΥ – Ηλεκτρονικά Ραντεβού, από 1-8-2019