ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ