ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΓ. Νο 25/2021 (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 136599) ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΤΡ. ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ -99M ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ