ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ιατρείο Παπάγου θα λειτουργεί πλέον καθημερινά από 08:00 έως 13:00.