Ιατρικές Υπηρεσίες

Οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σείναι οι εξής:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ