Στάθμευση

Στο ΝΙΜΤΣ επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των επισκεπτών στους προβλεπόμενους προς τούτο χώρους.

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται στους δικαιούχους επισκέπτες καθώς και στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.