Ωράριο Επισκεπτηρίου

Οι ώρες επισκεπτηρίου για το κοινό καθορίζονται ως εξής:

Καθημερινά (και αργίες): 17:00-20:00

Επισκεπτήριο Ασθενών Μ.Ε.Θ (Καθημερινές και Αργίες): 10:00 - 12:00