Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

- Διαλέξεις - κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

- Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση σε ομάδες εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού και φοιτητές της Νοσηλευτικής στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.