Οικονομική Υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός του Οικονομικού. Αρμοδιότητα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών είναι να διαχειρίζεται τα οικονομικής φύσης ζητήματα του Ιδρύματος.

 

Από την 02-05-2019 Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος είναι ο Τχης (Ο) Παναγιώτης Μπίζος.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288178

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: doy-nimts@army.gr

 

Στην οικονομική υπηρεσία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται:

Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 

Στο Λογιστήριο υπάγονται:

 

 • Γραφείο Προϋπολογισμού - Ακίνητης Περιουσίας
 • Γραφείο Δαπανών
 • Γραφείο Μισθοδοσίας
 • Γραφείο Νοσηλιών

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Στη Γενική Διαχείριση υπάγονται:

 

 • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
 • Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων
 • Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Στο Τμήμα Προμηθειών υπάγονται:

 

 • Γραφείο Προισταμένου Προμηθειών
 • Γραφείο Δημοσίων Διαγωνισμών
 • Γραφείο Πρόχειρων Διαγωνισμών

Δ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΠΕΕΔ)

 

 • Είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμενη απ' ευθείας στον Γενικό Δντή του Νοσσοκομείου.