Γραμματεία

Η Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 - 7212442 και 210 - 7288176

Fax: 210 - 7237578


Στην Κεντρική Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται τα εξής Γραφεία:

- Γραφείο Πρωτοκόλλησης Εισερχομένων Εγγράφων

(τηλ. 210-7288176, 210-7212442, φαξ: 210-7235578, e mail: info-nimts@army.gr)

Είναι αρμόδιο για την πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των εγγράφων, την διεκπεραίωση των πιστοποιητικών νοσηλείας, την παροχή πληροφοριών στο κοινό κ.α


- Γραφείο Αρχειοθέτησης Φακέλων Νοσηλείας Ασθενών

(τηλ. 210-7288152)

Είναι αρμόδιο για την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των Φακέλων Νοσηλείας (Φ/Ν) ασθενών. Τη διακίνηση των Φ/Ν για την έκδοση των Πιστοποιητικών Νοσηλείας των ασθενών καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων των εξετάσεων.


- Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

(τηλ. 210-7288367, 210-7227523)

Προγραμματισμός των ραντεβού των Εξωτερικών Ιατρείων, τηλεφωνικά και δια ζώσης.


- Τηλεφωνικό Κέντρο (210-7288001-30)


- Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών

(τηλ. 210-7288434)

Καταγραφή των επειγόντων περιστατικών και παροχή πληροφοριών προς το κοινό.


- Διάθεση Μικρού Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 50 ατόμων)

- Διάθεση Μεγάλου Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 220 ατόμων)

(τηλ. 210-7288176 και 210-7212442)

Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις απογευματινές, στα πλαίσια της λειτουργίας του αμφιθεάτρου, διατίθεται και χώρος στάθμευσης εντός του Νοσοκομείου καθώς και κυλικείο το οποίο έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων.