Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης καθορίζει και συντονίζει το Εκπαιδευτικό έργο του Νοσοκομείου καθώς και την Εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα Επιστημονικής φύσεως.