Ακτινοπροστασία για χειριστές ιατρικών μηχανημάτων


Η παρούσα έκδοση αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται δωρεάν από την ΕΕΑΕ, σε χειριστές ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την απόκτηση του υπό του νόμου προβλεπόμενου πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας.

 


Για να δείτε το υλικό κάντε "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο (link):


https://eeae.gr/component/simplefilemanager/?view=download&id=34

Εικόνα: