Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου διαθέτει 3 υπερσύχγρονους θερμοκυκοποιητές - αναλυτές για την εφαρμογή της μεθόδου PCR, επιτυγχάνοντας την ανίχνευση, ανάλυση και έκδοση αποτελεσμάτων για έως 96 δείγματα ανά θερμοκυκλοποιητή. Οι θερμικοί κυκλοποιητές πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιούνται, συνοδεύονται από υπολογιστές με εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης και έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Εικόνα: