Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης COVID-19

Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης αποτελεί μέρος του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 417 ΝΙΜΤΣ και διενεργεί τους διαγνωστικούς ελέγχους για την νόσο COVID-19 (Coronavirus Disease – 2019) που προκαλείται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus - 2), που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Wuhan στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019. Στόχος της εφαρμογής της μεθόδου του Μοριακού ελέγχου, είναι η ανίχνευση του γενετικού υλικού (RNA) του ιού SARS-CoV-2.

Το Εργαστήριο διενεργεί μοριακούς ελέγχους ανίχνευσης έναντι συγκεκριμένων γονιδιακών στόχων του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2, σε κλινικά δείγματα (ρινοφαρυγγικό και στοματοφαρυγγικό επίχρισμα από το ανώτερο αναπνευστικό και βρογχικές εκκρίσεις και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα – BAL από το κατώτερο αναπνευστικό). Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται σε δύο φάσεις.

Προαναλυτικός Έλεγχος

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (RT-PCR)

Εξοπλισμός

Καινοτομία Εργαστηρίου

Έναρξη Λειτουργίας Τμήματος Μοριακής Dιάγνωσης Covid-19

Αποτελέσματα Εξέτασης

Εικόνα: