ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Κοινοποιούνται, συνημμένα οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα Στρ/κά Φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά, λόγω απογραφής Β' τετραμήνου 2020.