ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο23/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΕΠΙΣΚ. ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ