ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. Ν23/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Υ ΕΠΙΣΚ. ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ