ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ. ΒΑΡΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ