ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΝΙΜΤΣ από την 1η Ιουλίου επανέρχεται στη κανονική λειτουργία του. Ενημερώνονται οι κ.κ. δικαιούχοι και λοιποί επισκέπτες ότι για λόγους αποφυγής συντονισμού και με σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων και ασθενών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η εξέταση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα γίνεται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (τηλέφωνο: 210 7288367, 210 7227523), καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΝΙΜΤΣ.
  • Η προσέλευση στο Νοσοκομείο θα πρέπει να γίνεται με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
  • Όλα τα έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παρακαλείστε όπως για τη δική σας ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ακολουθείτε τις οδηγίες του προσωπικού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΙΜΤΣ