Εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία

Η εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 34 (Μεταβατικές διατάξεις) της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 (ΦΕΚ Β/1103/3-4-2019).

Αφορούν τόσο σε ιατρικό [KA-EEAE-KO-072019-01], όσο και σε μη ιατρικό προσωπικό [KA-EEAE-KO-0762019-01], στα πεδία της Ακτινοδιάγνωσης και της Πυρηνικής Ιατρικής.


Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση C-ARM

Ακτινοπροστασία στη Διαγνωστική & Επεμβατική Ακτινολογία

Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Καρδιολογία

Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική Ακτινολογία

Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική

Ακτινοπροστασία στην Ψηφιακή Ακτινολογία

Διαχείριση της Δόσης στην Αξονική Τομογραφία

Ευρωπαική Εκστρατεία Ενημέρωσης "Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου"

Εικόνα: