ΠΡΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν25/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ...ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ...