Στόχοι για το έτος 2018

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

  • Άμεση σύνταξη και έγκριση του νέου Οργανισμού Λειτουργίας ΝΙΜΤΣ.
  • Σύνταξη, εντός 6μήνου, του Κανονισμού Λειτουργίας ΝΙΜΤΣ.
  • Σύνταξη, εντός 6μήνου, του Π.Δ Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ΝΙΜΤΣ.
  • Προσαρμογή του Π.Ο.Υ της Μονάδας 417 ΝΙΜΤΣ στον Οργανισμό.
  • Απόκτηση ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ).
  • Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικής Υπηρεσίας.
  • Επέκταση του δικαιώματος νοσηλείας σε Υπαξιωματικούς (γενικά στο κατώτερο προσωπικό) εν αποστρατεία μερισματούχους ΜΤΣ από ΓΕΣ και ΕΛ.ΑΣ.
  • Ανακαίνιση του 4ου ορόφου και του Οδοντιατρείου ΝΙΜΤΣ.
  • Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων.