Όραμα Προέδρου ΔΣ ΝΙΜΤΣ

ΟΡΑΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΝΙΜΤΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΝΙΜΤΣ

Το ΝΙΜΤΣ σήμερα, 75 περίπου χρόνια από την ίδρυσή του, έχει πολλούς και σοβαρούς λόγους συνέχισης της ύπαρξής του καθόσον:

  • Κατά την πορεία του λειτούργησε ως υψηλής στάθμης τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα των αμιγώς στρατιωτικών νοσοκομείων, έχοντας ασθενείς με βαριά παθολογία και κατά κανόνα πεπειραμένους ιατρούς (Στρατιωτικούς και ΕΣΥ).
  • Υπήρξε λιμάνι και «αποκούμπι» των αποστράτων και των οικογενειών τους. Ήταν και είναι το «Νοσοκομείο» τους συνεχίζοντας και την προσφορά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  • Με την μικτή σύνθεση δικαιούμενων νοσηλείας προσφέρει την καλύτερη εκπαίδευση και εμπειρία στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται όχι μόνο η διατήρησή του, αλλά και ο σχεδιασμός της μελλοντικής του πορείας έτσι ώστε να εξελιχθεί σε ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.