Νεφρολογική

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 6ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 20 ΚλίνεςΑποτελείται από:

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

(αιμοκάθαρση on-line hemo (dia)-filtration)Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

(αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση)Τμήμα Κλινικής Νεφρολογίας

(διαδερμικές βιοψίες νεφρού υπό Αξονικό Τομογράφο)Εξωτερικό Ιατρείο Σπειραματοπαθειών:

Λειτουργεί κάθε Τρίτη - Πέμπτη.


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:


  • Ενδοκλινική εκπαίδευση:
    - Βιβλιογραφική ενημέρωση
    - Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων
    - Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών
  • Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.
  • Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ερευνητική δραστηριότητα:
Συμμετοχή σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες.


Χορήγηση Ειδικότητας:
Πλήρης ειδικότητα Νεφρολογίας.