Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ) επιβλέπει και συντονίζει την λειτουργία όλων των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού.Το Ίδρυμα διευθύνεται στην καθημερινή λειτουργία του από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Υποδιευθυντή σε ζητήματα διοικητικής φύσης, από το Διευθυντή Οικονομικών σε ζητήματα οικονομικής φύσης καθώς και από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε σχέση που τυχόν έχει το Ίδρυμα με τις Δικαστικές, Διοικητικές ή άλλες αρχές. Από τις 13/6/2016 χρέη Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (YI) Γιαννακός Γεώργιος.

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Υποδιευθυντής του Νοσοκομείου ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού, ο οποίος αντικαθιστά το Γενικό Διευθυντή κατά την απουσία του. Αρμοδιότητα του Υποδιευθυντή είναι να συνεπικουρεί στο έργο του Γενικού Διευθυντή, ως άμεσος βοηθός του, φροντίζοντας για την ακριβή εκτέλεση των διαταγών του και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Ιδρύματος. Από τις 17/11/2016 χρέη Υποδιευθυντή έχει αναλάβει ο Σχης (ΥΙ) Βίλλιας Κωνσταντίνος.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός του Οικονομικού. Αρμοδιότητα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών είναι να διαχειρίζεται τα οικονομικής φύσης ζητήματα του Ιδρύματος.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ. Αρμοδιότητά της είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου νοσηλείας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρχές της νοσηλευτικής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Επιπλέον στις βασικές αρμοδιότητές της είναι ο προγραμματισμός, η στελέχωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των νοσηλευτικών τομέων και τμημάτων. Στο έργο της συνεπικουρείται από τις τρεις (03) Τομεάρχες (Χειρουργικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού Τομέα) του Νοσοκομείου. Από τις 02/8/2018 καθήκοντα Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η κα. Αλεξοπούλου Ελένη.

 

Εικόνα: