Οικονομική Υπηρεσία

Στην οικονομική υπηρεσία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται:

Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Στο Λογιστήριο υπάγονται:

 • Γραφείο Προϋπολογισμού - Ακίνητης Περιουσίας
 • Γραφείο Δαπανών
 • Γραφείο Μισθοδοσίας
 • Γραφείο Νοσηλιών

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στη Γενική Διαχείριση υπάγονται:

 • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
 • Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων
 • Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στο Τμήμα Προμηθειών υπάγονται:

 • Γραφείο Προισταμένου Προμηθειών
 • Γραφείο Δημοσίων Διαγωνισμών
 • Γραφείο Πρόχειρων Διαγωνισμών

Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΠΕΕΔ)

 • Είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμενη απ' ευθείας στον Γενικό Δντή του Νοσσοκομείου.