Γραμματεία

Η Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 - 7212442, 210 - 7288176,210 - 7288277

Fax: 210 - 7237578